Optreden

Freya luistert verschillende gelegenheden op.

De afgelopen jaren nam Freya deel aan talrijke wedstrijden (Gouden Ster, provinciaal zangtornooi, Mgr. Kerkhofsprijs, …) en verzorgde het koor regelmatig concerten, voornamelijk in het Antwerpse.

In de Sint-Pauluskerk zong Freya tijdens een aantal misvieringen op kerkelijke hoogdagen.

Ook in de kathedralen van Antwerpen, Luik en Mechelen trad het ensemble op, alsook in talrijke andere kerken in het land. Concertreizen brachten Freya vaak naar Nederland en in 1993 naar Praag. Sinds 2003 zong Freya onder leiding van Guy Vermeylen. Nu heeft Gert-Jan Verbueken de fakkel overgenomen.

Het repertoire varieert van werken van Vlaamse componisten zoals De Vocht en Benoit maar ook Fauré, Elgar, Beethoven, Schumann, Schubert, Haydn, Mendelssohn, Pergolesi, Puccini, Rossini en Monteverdi tot Rutter en volksliederen…

Freya vraagt voor een optreden een prijs afhankelijk van de duurtijd, gevraagde begeleiding,… Als richtprijs stelt het ensemble 300 EUR voorop, deze prijs geldt voor het verzorgen van een misviering met dirigent en pianist/organist.

Wil je Freya engageren? Inlichtingen bij een van de bestuursleden of via het contactformulier op deze website.